Kategorie

Obchodní podmínky firmy David Flesar, platné pro nákup zboží
v internetovém obchodě skokan.info

1. Úvod
Účelem těchto obchodních podmínek je v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího (dodavatele) je firma David Flesar, se sídlem, 691 71 Diváky 161 /provozovna Diváky 201, 691 71 Diváky/, IČ: 63287889 jako provozovatel internetových stránek www.skokan.info, a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.
Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ") a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, podmínkami dopravy a reklamačním řádem, a s těmito bez podmínek souhlasí.

2. Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě skokan.info vzniká v okamžiku, kdy kupující vloží zboží do elektronického košíku a následně potvrdí svou objednávku. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do osmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího

3. Cena zboží
Na stránkách internetového obchodu www.skokan.info jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit (mimo případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy). V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

4. Odstoupení od smlouvy
V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni kdy kupující nebo jím určená osoba převezme zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat výše uvedenou prodávající firmu formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
V případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla firma informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat firmě David Flesar bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání firmě David Flesar, není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.
Zboží je kupující povinen zasílat na adresu David Flesar, Krkoškova 23, 613 00 Brno. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat po telefonické domluvě tamtéž. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Nelze vrátit zboží, které:

  • bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • bylo dodáno v uzavřeném obalu, spotřebitel jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky
Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6. Dodací a přepravní podmínky platné při doručování zboží v rámci České republiky (Pro zasílací podmínky mimo ČR nás, prosím, kontaktujte.)
Dodací lhůta:
Zboží expedujeme obvykle do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 8 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.
Dodání:
Přepravní společnost dodá zásilku obvykle následující pracovní den po dni podání. Adresát bude kontaktován SMS zprávou, případně telefonicky. Pokud nebude adresát zastižen, bude doručení opakováno následující den. Po třetím neúspěšném pokusu o doručení bude zásilka vrácena odesílateli. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Případná instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
Převzetí zboží:
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Cena poštovného a balného:
Objednané zboží posíláme s platbou na dobírku, případně s možností platby na fakturu.
Maximální možná hmotnost zásilky je 30 kg. V případě, že celková hmotnost zboží z objednávky bude vyšší, bude objednávka rozdělena do více zásilek.
Expediční poplatek je u objednávek v hodnotě do 3 000 Kč (včetně DPH) - dle typu objednávky a zvoleného typu dopravy v rozmezí 0 až 169 Kč. U objednávek v hodnotě nad 3 000 Kč (včetně DPH) je doprava vždy zdarma.
Nadstandardní zásilka (obsahující zboží rozměrné, s nadměrnou hmotností, křehké nebo vyžadující zvláštní zacházení) je expedována po dohodě s kupujícím s expedičním poplatkem ve výši skutečných přepravních nákladů.
Postup v případě nevyzvednutí zásilky:
V případě nevyzvednutí zásilky zákazníkem bude v následující objednávce účtován expediční poplatek dle aktuálního ceníku dopravy, kterou si zvolil v objednávce. Při opakovaném nevyzvednutí zásilky bude tento poplatek účtován 2× a zásilka bude odeslána pouze v případě zaplacení objednávky předem.
Za nevyzvednuté zásilky zaslané na dobírku Vám může být naúčtován jednorázový poplatek ve výši 200 Kč, který zahrnuje námi vynaložené náklady spojené s nevyzvednutou zásilkou (pracovní síla, balící materiál, přeprava k dopravci, obousměrné poštovné, zpracování vratky atd.).
Zákazník má možnost osobního odběru zdarma na adrese Diváky 201, 691 71 Diváky. Zde má také možnost zaplatit v hotovosti. (Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.)

7. Ochrana osobních údajů
Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků s jejich výslovným souhlasem. Osobní údaje jsou použity k realizaci obchodní transakce mezi dodavatelem a kupujícím. Za účelem dokončení obchodní transakce poskytne dodavatel nejnutnější údaje přepravci zboží. Osobní údaje mohou být dále použity provozovatelem e-shopu www.skokan.info k informování zákazníků o novinkách a k propagaci a nabídce zboží. Veškerá osobní data jsou provozovatelem spravována s největší opatrností a pečlivostí. Tyto údaje jsou provozovatelem shromažďovány na dobu 10 let. Osobní údaje nejsou poskytovány dalším osobám ani subjektům (vyjma přepravců - viz výše). Souhlas se shromažďováním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat žádostí písemně, e-mailem, telefonicky, či osobně - viz. kontakty.
Více viz GDPR.

8. Závěrečná ustanovení
Registrací na www.skokan.info nebo sdělením svých osobních údajů telefonicky, písemně nebo osobně souhlasí kupující s jejich zařazením do databáze společnosti a s jejich následným použitím pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou, případně do odvolání souhlasu. Společnost se zavazuje neposkytovat tyto údaje žádnému dalšímu subjektu a zacházet se všemi poskytnutými údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoli telefonicky, písemně nebo elektronickou cestou odvolat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi firmou David Flesar, se sídlem 691 71 Diváky 161, IČ: 63287889 (provozovna Diváky 201, 691 71 Diváky), jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.skokan.info a kupujícím, který na těchto internetových stránkách provede objednávku. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16. 2. 2017.
Firma David Flesar si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit. Případná změna bude vyhlášena na internetových stránkách www.skokan.info.

GDPR


Košík 0 x Produkty (prázdný)    

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

K pokladně

Odběr novinek